UTA.A Construction and Architecture Design Consultant Company Limited

HCM Office:
COSIS BUILDING - 54A No Trang Long st, 14 Ward, Binh Thanh Disttrict, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Head:
170/12 To Ngoc Vanst, Linh Dong Ward, Thu Duc Disttrict, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Branch:
20 Phan Boi Chaust, Xuan Phu Ward, Song Cau Town, Phu Yen Province, VIETNAM

info@utaa.com.vn

www.utaa.com.vn

 www.facebook.com/utaa.arch

0283 500 0683

0936 188 396 (Mr. Viet)
 0915 82 7712 (Mr. Toan)
 0396 83 63 23 (Mr. Tan Thanh)

Nhập thông tin liên hệ

Bản đồ